Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaneşeliığı toplum ortamında kıymeti olan , kabiliyet, biçimci ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tüyöneten.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara için insanların davranışlarında belli gelişmeler esenlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim; kişinin davranışlarındaki yaşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğkonume meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabilinden eğitimin bir çok teşhismı örgülabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla tercih edilen teşhism:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin fakatçlarına tatminkâr ) bileğkonume meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis için;

· Eğitim bir prosestir.

· Eğitim sürecinde, kişinin davranışlarının istenilen yönde bileğkonutirilmesi fakatçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğkonume kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç gerçek öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim fakatçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı eksiksiz kültürler için tıpkısıdır. Amaçların içeriği ve öğrenme için kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre için bileğkonuebilir, lakin sürecin doğkakımı bileğkonumez.

Eğitim kapsamı ve teşhismlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince birsonsuz filozof ve pedagog, eğitimin ne olduğuna üstüne farklı farklı teşhismlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin kabul edilen ölçünlü teşhismı şudur: Eğitim, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğkonuikliği meydana getirme sürecidir. Bu teşhismlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu teşhismlamanın ortamında eğitime üstüne temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğkonuikliği” ve “süreç” kabilinden kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim, isim için dirim boyu devam fail bir prosestir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik yani beklentilere ve hedeflere tatminkâr olabileceği kabilinden istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim sürecinin konuletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği kabilinden gelişigüzel bile mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal terbiye, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal terbiye denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, terbiye merkezleri kabilinden mekânlarda verilen terbiye formal; kişinin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır terbiye ise informal eğitidir. şu demek oluyor ki terbiye yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine için sınıflandırıldığında formal ve informal terbiye yapmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal terbiye okullarda ya da kurumlarda belli bir niyet ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu terbiye tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende terbiye süreci idari bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal terbiye ise kendi kendine gelişen plansız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki fert bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir yol olarak ele kırmızıındığında ise terbiye sisteminin üç gerçek ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Kaynar; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel kabilinden fiziksel unsurlardır. Süreç; mektep ortamında gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde marifet, yeterlilik, izin, test mealları kabilinden istenilen davranış bileğkonuiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir